Flexion Distraction Technique In Denver CO

Flexion Distraction Technique In Denver CO

Flexion Distraction Technique tại Denver đã trở thành phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để điều trị chấn thương đĩa đệm liên quan đến đau lưng và đặc biệt hơn liên quan đến thoát vị đĩa đệm, và phình hoặc teo cột sống.

Flexion-distraction được thực hiện bằng cách sử dụng bàn máy đặc biệt. Bệnh nhân được đặt úp mặt xuống bàn máy và bàn máy được điều chỉnh để tạo ra áp lực trong đĩa đệm. Điều này cho phép các đĩa bị hẹp giản ra, giúp phục hồi chức năng khớp, giảm viêm và cải thiện khả năng di chuyển của cột sống.

Thường thì trị liệu bằng cách này không gây đau đớn. Kỹ thuật này cho phép trung tâm các đĩa đệm nhận định được vị trí của nó. Nó có thể giúp chuyển các đĩa ra khỏi các dây thần kinh, làm giảm viêm rễ thần kinh.

Chúng tôi đề nghị một loạt các phương pháp điều trị khi đi cùng kỹ thuật này kết hợp với điều trị phục hồi chức năng và bổ sung.

Nhấn Vào Đây Để Đọc Tiếng Mễ hoặc Tiếng Việt

Bệnh Nhân Mới

Ưu Đãi Đặc Biệt