Phục Hồi Chức Năng Và Vật Lý Trị Liệu Tại Denver CO

Rehabilitation And Physiotherapy In Denver CO

Tại Aim High, chúng tôi mong muốn giúp bạn nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe bản thân và biết tự thân giữ gìn nó. Đó là lý do chúng tôi cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng và vật lý trị liệu.

Bác sĩ của chúng tôi làm việc chặt chẽ với các bệnh nhân, chỉ dẫn họ tập luyện như thế nào để biết kết hợp các bài tập tăng cường cốt lõi để có một cơ thể săn chắc và linh hoạt. Chúng tôi có một trung tâm thiết bị tiên tiến với máy tập chạy bộ, bóng tập thể dục, máy tập tạ, xe đạp nằm, ghế điều trị đảo ngược, và nhiều thiết bị khác.

Các chuyên gia phục hồi chức năng của chúng tôi sẽ làm việc mật thiết với bệnh nhân để xác định các bài tập trị liệu tốt nhất cho cột sống và sức khỏe tổng thể của bệnh nhân.

Nhấn Vào Đây Để Đọc Tiếng Mễ hoặc Tiếng Việt

Bệnh Nhân Mới

Ưu Đãi Đặc Biệt